Abe Herman

Na een academische opleiding als sierkunstenaar vestigt hij zich als zelfstandig glazenier te Ternat (St.-Kath.-Lombeek). Als nevenactiviteit maakt hij bronzen beelden.

Na een langdurig creatief proces in was ontstaan zijn veelal peinzende of wegdromende figuren geleidelijk door zijn handen. Zonder vooraf bedacht plan, zonder model. De essentie, bepaald door richting, ritme en beweging, blijft over. Zijn sculpturen zijn dynamisch, sensueel en stralen harmonie uit. Hij giet zijn beelden zelf en allen zijn uniek.

Location
AU FLAN BRETON, Hoornzeelstraat 6 – Tervuren