Cis Van Nijverseel 

De fotografische beelden van Cis Van Nijverseel rijzen donker en zwart op. Hun vormen zijn vaag en tonen zich amper tussen licht en donker. Haar fotografie tast de boorden van het ongrijpbare af en tracht het ontastbare, het vluchtige te vatten. In vele foto’s kijk je door meerdere lagen. Beelden zijn verstoord of doemen geleidelijk op achter een transparant gordijn van mist, regen, condens, … 

Openingsuren:
26-28-29 mei: 11 – 18 uur
27 mei: 14 – 22 uur

Categorie
Locatie
Galerij Charlotte - Nieuwstraat 16 - Tervuren