Geva Deraeck

Heerlijk: 20 jaar tekenen en schilderen (BKO Overijse en RHoK Brussel)! Sinds maart 2020 tekent Geva elke dag een bloemetje op een lange rol papier en bezorgt het (per mail) aan vriendinnen en vrienden als teken van verbinding. Haar kleinzoon Boris Daems verrast haar met een archief van dit bloemetjesdagboek (zie website). 

Op de RHoKacademie werkt ze mee aan een project rond kruispuntdenken. 

Tijdens de ArTiesTenToer brengt Ubuntu wereldpoëzie. 

Openingsuren:
26-29 mei: 11 – 18 uur
27 mei: 14 – 22 uur

Locatie
Ortar De Pauwstraat 43 – Tervuren