Rita Craps

Rita Craps gebruikt kunst om vat te krijgen op de wereld, om deze te begrijpen en om opnieuw connectie te maken met haarzelf, met anderen en met de wereld waarin ze leeft.  

Door deze connectie hoopt ze verbinding te maken met de schoonheid, kracht, troost en hoop niettegenstaande alle kwaad, pijn, ziekte, armoede, verbittering, oorlog en rampen die we als mensen dagelijks kunnen ervaren als gevolg van Pandora’s grote nieuwsgierigheid.  

Vloek of zege, in of uit de box, een confrontatie met onze sterkten en zwakten met als doel een betere versie van onszelf te kunnen worden.  

Materialen, technieken en muziek spelen een rol om deze confrontatie te koppelen aan gebeurtenissen en situaties. Gebruik maken van foto’s, filmfragmenten en andere beelden die voor eeuwig zichtbaar gemaakt worden, een hard-coded werk, zijn een bewijs, een getuigenis van een gemoedsgesteldheid

Openingsuren:
26-28-29 mei: 11 – 18 uur
27 mei: 14 – 22 uur

Locatie
ZUS - Brusselsesteenweg 53 - 3080 Tervuren