Tom Frantzen

Al meer dan 20 jaar besteed Tom de helft van zijn tijd aan het verwezenlijken van zijn beeldentuin “De Paden van de Waaienberg”. De andere helft gaat naar het maken van beelden voor de openbare ruimte. In de beeldentuin zijn de beelden volledig in symbiose met de natuur. Tom zijn creativiteit kent hier geen grenzen, zowel qua inhoud als qua vorm.

Kers op de artistieke taart is het 14 meter lange beeld “De Opmars van de Menselijke Waanzin”. De beelden in de publieke ruimte zijn veelal het resultaat van deelname aan wedstrijden. Interactiviteit is ook hier weer een belangrijk gegeven.

Openingsuren:
Dagelijks om 14.30u is er een rondleiding in de beeldentuin.

Categorie
Locatie
De Beeldentuin - Waaienberg 17 - Duisburg